BELGELER

 

2016 Yılı 
Bilanço ve Gelir Tablosu PDF PDF
Faaliyet Raporu PDF
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli PDF
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı PDF PDF

 

2015 Yılı 
Bilanço ve Gelir Tablosu PDF
Faaliyet Raporu PDF
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli PDF
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı PDF
 

 

2014 Yılı 
Bilanço ve Gelir Tablosu PDF
Faaliyet Raporu PDF
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli PDF
Olağan Genel Kurul Ticaret Sicil Gazetes PDF
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı PDF
 

 

2013 Yılı 
Bilanço ve Gelir Tablosu PDF
Faaliyet Raporu PDF
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli PDF
Olağan Genel Kurul Ticaret Sicil Gazetesi PDF
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı PDF