Çevre Politikamız

TREDAŞ olarak; ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda; 

  • Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirdiğimiz coğrafyaya zarar vermeyecek şekilde; çevre etkilerini sürekli kontrol ederek proaktif bir yönetim yaklaşımı ile atık oluşumunu kaynağında önlemeyi veya geri kazanmayı, 
  • Gelişen yeni teknolojileri takip ederek verimli doğal kaynak ve enerji tüketimi ile olumsuz çevresel etkileri en aza indirme doğrultusunda uygun ekipmanların kullanımını sağlamayı, 
  • Paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gerekli eğitim ve uygulamaları gerçekleştirerek çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamayı, 
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşma konusunda gerekli bütün koşulları sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi, taahhüt ederiz.
Çevre Belgemiz

Çevre Belgemiz