Akıllı Şebekeler ve AR-GE

Trakya yaklaşık 2 milyonluk nüfus yoğunluğunun dışında, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının da yoğun faaliyet gösterdiği bölgede “teknolojik alt yapının güçlülüğünün kesintisiz enerjiyi, kesintisiz enerjinin de müşteri memnuniyetini sağladığı” düşüncesinden yola çıkarak, akıllı şehirlerin temelini oluşturacak akıllı şebekeler alanında 4 yıl içerisinde 27 milyon liralık teknolojik yatırımıyla, şirketimiz Trakya’da Hayatın Enerjisi olmaktadır.

Trakya Elektrik Dağıtım Şirketi, Ar-Ge çalışmalarına 2012 yılından itibaren, SAP PM İş Gücü Yönetim Sistemi, Enerji Analizörü, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), OSOS ve SCADA gibi altyapı projelerini tamamlamıştır. 2016 yılı itibarıyla enerji otomasyon projelerinin yanı sıra Akıllı şebekeler alanına odaklanan TÜBİTAK TEYDEB fonu ile teşviklenen Ar-Ge projesine başlanmıştır. 

SCADA

SCADA’nın Amacı

SCADA/DMS/OMS ile dağıtım sisteminden tüketiciye kadar olan şebekenin uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi ve kesintilerin kısa zamanda giderilmesi sağlanmaktadır. SCADA sisteminde anlık alarm kesinti durumları, uzaktan enerji verme/enerji kesme operasyonları yapılmakta ve kesintiden etkilenen abone sayıları gibi bilgilere ulaşılmaktadır. Kalıcı arıza durumlarında ise ilgili noktaya ekipler yönlendirilerek arızanın giderilmesi sağlanmaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımına entegre olarak çalışmakta olan SCADA, izlenen noktalar içerisinde, herhangi bir arıza meydana geldiğinde müşteri tarafından ihbar gelmeksizin ve saha ekibinin arıza yerine gitmesine gerek kalmaksızın kesintiye müdahale imkanı tanımaktadır.

Trakya’da SCADA 

TREDAŞ olarak, Trakya bölgesi genelinde bulunan 732 dağıtım trafosu ve yaklaşık 2000 adet Enerji Nakil Hat Çıkışı ile birlikte bu noktalara ait veriler izlenebilir ve kontrol edilebilir durumdadır. Bu durum ise arıza onarım zamanını azaltıp, tedarik sürekliliğine katkı sağlamaktadır. Arıza oluştuğu anda, iş gücü yönetim sisteminden otomatik iş emri oluşmaktadır. 

Tekirdağ’da bulunan Operasyon Merkezi’nde, tüm bölgedeki SCADA anahtarlama işlemleri, şebeke izleme, saha ekiplerine iş emirlerinin atanması ve iş gücü yönetimi tek merkezden 7 gün 24 saat olarak yürütülmektedir.

 

SCADA’nın Faydaları

  • Uzaktan enerjilendirme yapılarak tüketici enerji kesintilerinin azaltılması,

  • Gelişmiş optimizasyon ve analiz teknikleri uygulayarak teknik ve teknik olmayan kayıpların azaltılması,

  • Verilen enerji ile tüketici talebini karşılamak ve tüketicilere toptan elektrik taahhütü ve elektrik temini ile ilgili sözleşme yükümlülüklerinin kontrolü amacıyla elektrik dağıtımının kontrol edilmesi,

  • Arıza halinde elektrik şebekesinin otomatik restorasyonu ile tedarik sürekliliğini arttırılması, 

  • Şebeke tesis ve varlıkların bakımı sırasında emniyetin iyileştrilmesi,

  • Bilgi bütünlüğü ve standartlaştırılmış veri işleme uygulaması yoluyla iş gücü verimliliğinin ve kalitenin arttırılması.