GEREKLİ BELGELER

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin yapılacak başvurularda ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler 02 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik" ve 02 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Yönetmelik için tıklayınız..
Tebliğ için tıklayınız..
Elektrik Üreticileri için Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşması için tıklayınız..
Elektrik Üreticileri için Dağıtım Sistemi Kullanım Anlaşması için tıklayınız..
Rüzgar Enerjisinse Dayalı Üretim Tesisi Temel Bilgi Formu için tıklayınız..
Jeotermal Enerjisinse Dayalı Üretim Tesisi Temel Bilgi Formu için tıklayınız..
Biyokütle Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Temel Bilgi Formu için tıklayınız..
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Temel Bilgi Formu için tıklayınız..
RES/GES YEGM Teknik Değerlendirme Formları için tıklayınız..
Elektrik Üreticilerinin, TREDAŞ SCADA Sistemine Bağlanması için tıklayınız..

 

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU BEDELİNİN İŞ BANKASI BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ TR78 0006 4000 0014 3990 0467 04 IBAN NOLU HESABA 2017 YILI İÇİN EPDK 6783-7 SAYILI KURUL KARARI İLE KURULU GÜÇLERİ 250 KW’YA KADAR (250 KW DAHİL) OLAN ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN  0 TL, 250 KW ÜSTÜ TESİSLER İÇİN 536,41 TL +KDV OLARAK YATIRILMASI VE DEKONTA MUTLAKA “LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU BEDELİDİR" İBARESİ YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. 

NOT: BEDELİ EKSİK YATIRILAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

ÖNEMLİ: Lisanssız Elektrik Üretim kapsamında Şirketimize başvuru yaparak Çağrı Mektubunu almış veya başvuruda bulunan/bulunacak Şirket veya Şahısların başvuru türüne göre yukarıdaki “Temel Bilgi Formlarını” eksiksiz doldurarak Müşteriler Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.