İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak; Uulusal ve Uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda;

  • Elektrik dağıtım hizmetinin gerçekleşmesi sırasında çalışanlarımız ve paydaşlarımız üzerinde etkili olabilecek risklerin belirlenmesi ve önlenmesi konusunda proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, 
  • Çalışan ve paydaşlarımızım etkin katılımını sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki bilinç düzeyini eğitimler ve uygulamalar ile arttırmayı, 
  • Çalışanlarımızın işyerinde karşılaşabileceği sağlık risklerini azaltmak amacıyla gerekli periyodik sağlık gözetimlerini maksimum düzeyde yerine getirmeyi, 

  • Faaliyetlerimiz esnasında; yaralanma, meslek hastalığı, yangın gibi can ve mal güvenliğinin zarar görmesine sebebiyet veren riskli durumları analiz ederek; risklerimizi minimize ederek performansımızı sürekli geliştirmeyi,

  • Amaç ve hedeflere ulaşma konusunda gerekli bütün koşulların oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası” na ulaşmak için tüm çalışanların katılımını sağlamayı,

Tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Belgemiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Belgemiz