İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız ​

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda;

  • Elektrik dağıtım faaliyetleri yürütülürken güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması için teknoloji ve ekipman yatırımları yapmayı ve elektrik tesislerini tesis yatırımları kapsamında yenilemeyi, 
  • Amaç ve hedeflere ulaşma konusunda gerekli bütün koşulların oluşturulması, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı” hedefine ulaşmak için tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme çalışmaları ile tehlikelerin tespit edilmesi, risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması faaliyetlerinin sürdürmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için performansın sürekli izlenerek, uygun faaliyetlerin yürütüleceğini,
  • Çalışan ve çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine aktif katılımlarını sağlamayı,

Tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.