Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Hakkında Duyuru

Yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) gereğince, Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamına giren sayaçlar, Şirketimizce OSOS’a dahil edilecektir.
 
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların 5/1’nci maddesi gereğince Şirketimiz için OSOS kapsamında yer alması zorunlu olan sayaçlara ait aktif elektrik enerjisi yıllık tüketim limiti: 50 MWh/Yıl’dır.
 
Bu kapsamdaki; Serbest Tüketici olan mevcut abonelerin sayaçları, aşağıda belirtilen asgari teknik özelliklere uygun olanları mevcut sayaçları ile DUY’un geçici 12.maddesinde belirtilen süreçte OSOS’a geçirilecek, uygun olmayanların ise Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16/3.’ncü maddesi gereğince Dağıtım Şirketimizce sayaçları uygun sayaç ile değiştirildikten sonra OSOS’a geçirilecek ve eski sayacı aboneye iade edilecektir. Bu şekilde sayaç mülkiyeti Dağıtım Şirketimize geçecektir.