Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) Hakkında Duyuru

Yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) gereğince, Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamına giren sayaçlar, Şirketimizce OSOS’a dahil edilecektir.
 
Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların 5/1’nci maddesi gereğince Şirketimiz için OSOS kapsamında yer alması zorunlu olan sayaçlara ait aktif elektrik enerjisi yıllık tüketim limiti: 80 MWh/Yıl’dır.
 
Bu kapsamdaki; Serbest Tüketici olan mevcut abonelerin sayaçları, aşağıda belirtilen asgari teknik özelliklere uygun olanları mevcut sayaçları ile DUY’un geçici 12.maddesinde belirtilen süreçte OSOS’a geçirilecek, uygun olmayanların ise Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16/3.’ncü maddesi gereğince Dağıtım Şirketimizce sayaçları uygun sayaç ile değiştirildikten sonra OSOS’a geçirilecek ve eski sayacı aboneye iade edilecektir. Bu şekilde sayaç mülkiyeti Dağıtım Şirketimize geçecektir.

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Sayaçlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli testleri yapılmış ve sistem onay belgesine sahip olacaktır.
  • Kullanıldığı ölçü noktasının durumuna göre elektrik piyasası mevzuatında öngörülen asgari özellikleri taşımalıdır.
  • Sayaç üzerinde, uzaktan haberleşmeyi sağlamaya yönelik dahili haberleşme donanımı bulunmalı veya harici haberleşme donanımı ile irtibatı sağlayacak, optik porttan bağımsız,  Cl veya RS 485  elektriksel haberleşme portu veya ethernet (RJ45) haberleşme portu bulunmalıdır.
  • 01.01.2013 tarihinden itibaren dağıtım şirketinin OSOS sistemine dahil olacak sayaçlar, enerji kesik olsa dahi, ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahelelerini kaydedebilen ve bu bilgilerin haberleşme donanımı üzerinden okunmasına imkan sağlayan özellikte olmalıdır (Manyetik alan -mıknatıs- müdahalesi sayısı ve başlama / bitiş tarih ve saatleri konusunda son 10 kayıt).
  • Sayaçlar yük profili verme özelliğini haiz olmalı,  yük profili 15, 30, 60‘ar dakikalık periyotlar kapsamında yapabilmeli, yük profili ölçüm periyotları  uzaktan ayarlanabilir olmalıdır.  01.01.2013 tarihinden itibaren dağıtım şirketinin OSOS sistemine dahil olacak sayaçlar  her 15 dakikalık ölçümleri içeren yük profillerini hafızasında en az 90 gün süre ile saklayabilmelidir.
  • Sayacın gerçek zaman saatini besleyen pilin ömrü imal tarihinden itibaren en az  10 yıl  olmalıdır.
  • Sayaçların zaman senkronizasyonu uzaktan yapılabilir olmalıdır.
  • OSOS sistemine dahil olacak sayaçların ana terminalleri arasındaki darbe dayanım gerilimi ilgili standartlara uygun olarak  en az 6 kV olmalıdır.
  • Sayaçlarda demant bilgisi oluşturma ve sıfırlama işlemi, programlanan tarih-saatte otomatik olarak veya mühür altındaki bir butona basılarak veya haberleşme donanımı üzerinden uzaktan yapılabilmelidir.

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA PORTALI BAŞVURU FORMU

*
*
*
*
*
*
*
Müşavirlik-Mühendislik Büroları vekalet örneğini yüklemeden başvuru yapamaz.