İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Stratejilerimiz, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding vizyon, misyon ve iş stratejilerini destekleyecek doğrultuda oluşturulur. Mevcut insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi ve daha etkin uygulanabilmesi hedeflenir.

İlke ve İnançlarımız

 • Birbirimize ciddiyet ve saygı ile yaklaşırız,
 • Farklı görüşlere ve önerilere açığız,
 • Çalışanların performanslarını en yüksek seviyeye çıkarmak için gelişim fırsatları sunarız,
 • Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize dürüst davranırız,
 • Sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı sağlamak yükümlülüğümüzdür,
 • Sorumluluk bilinci ile hareket ederiz,
 • Sosyal sorumluluk, toplumsal duyarlılığımız, çevre bilincimiz ile topluma örnek davranışlar    sergileriz,
 • Müşteri odaklıyız ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmekle yükümlüyüz,
 • Yasalara saygılıyız ve etik değerlerimizden taviz vermeyiz,
 • Şeffaf ve dürüst yönetim yaklaşımını benimseriz,

Çalışan Profilimiz 

 • Değişime ve gelişime açık,
 • Müşteri odaklı,
 • Ekip çalışmasına ve takım oyununa inanan,
 • İlk seferde doğruya ulaşmayı hedefleyen,
 • İşini seven ve katılımda bulunan,
 • Strateji, hedef ve amaçlara inanan,
 • Doğal Kaynakları verimli kullanan ve çevre bilinci yüksek,
 • Topluma örnek davranışlar sergileyen ve sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek,
 • Etik değerlere ve yasalara bağlı insan kaynağıyla çalışırız.