Bu uygulama Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.(TREDAŞ) dağıtım bölgesinde bulunan tesisatlara ait sayaç endekslerinin aboneler tarafından TREDAŞ sistemine gönderilmesi için kullanılmaktadır.

Gönüllü sayaç okuyucu uygulaması kullanım klavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

/upload/files/duyuru/G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC%20Okuyucu%20Mobil%20Kullan%C4%B1m%20Klavuzu.pdf

21.04.2021