Kalite Politikamız

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde, kalite bir yaşam biçimi olarak benimsenir. Tüm faaliyetlerin, mevcut ve geliştirilen kalite sistemleri ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi esastır.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak; yasal mevzuatlar ve Kalite Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

  • Müşterilerimize daima kaliteli hizmet sunmayı,
  • Yeni teknolojileri izleyerek ve kullanarak tüm süreçlerimizin iyileştirilmesine ve sürekli gelişmesine olanak tanımayı, 
  • İnsan kaynağını en etkin şekilde değerlendirmek için mesleki ve kişisel gelişim fırsatlarını tüm çalışanlarımıza sunmayı, 
  • Sürdürülebilir sistem anlayışı ile uygulanabilir ve ölçümlenebilir sistem hedeflerinin belirlenmesi, duyurulması ve tam katılım ile hedeflere uyumun sağlanmasını, 
  • Hedeflerimize uyumun takip edildiği, proaktif yaklaşımlar ile sistemin sürekli iyileştirilerek kurumsal performansın en üst seviyeye çıkarıldığı bir Kalite Yönetim Sistemi kurmayı ve sürdürmeyi, taahhüt ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalite Belgemiz

Kalite Belgemiz