Bilgi Güvenliği Politikamız

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda; 

  • Verileri; gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirlik içinde değerlendirmeyi, 

  • Önemli bilgileri, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumayı,

  • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza gerekli eğitimleri vererek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamayı ve riskleri azaltmayı, 

  • Bilgi Güvenliği konusunda risk değerlendirmeleri yaparak, proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, 

  • Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre bir sistem oluşturarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

Tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz. 

Bilgi Güvenliği Belgemiz

Bilgi Güvenliği Belgemiz