Yatırım Programları

 

TREDAŞ 2021 YILI FİZİKİ YATIRIMLARINA AİT BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DOC

 

TREDAŞ 2020 YILI FİZİKİ YATIRIMLARINA AİT BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DOC

 

TREDAŞ 2019 YILI FİZİKİ YATIRIMLARINA AİT BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DOC

 

TREDAŞ 2018 YILI FİZİKİ YATIRIMLARINA AİT BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DOC

 

TREDAŞ 2017 YILI FİZİKİ YATIRIMLARINA AİT BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DOC

 

TREDAŞ 2016 YILI FİZİKİ YATIRIMLARINA AİT BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DOC

 

Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına İlişkin Veriler
Tablolarda yer alan gerçekleşen tutarlar Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak gösterilmiştir.

Dağıtım Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması Hesaplaması 2011 2012 2013 2014
a    Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamaları 5.203.814 51.060.256 55.929.866 41.691.340
Şebeke Kapasite Artış Yatırımları 0 23.414.407 22.836.825 21.320.306
Şebeke Yenileme Yatırımları 191.886 6.006.043 2.195.368 1.171.530
Şebeke İyileştirme Yatırımları 3.493.828 8.411.272 11.451.145 6.231.951
Yeni Standart Bağlantı Yatırımları 0 0 41.743 27.818
Yeni Standart Olmayan Bağlantı Yatırımları 0 1.411.471 2.015.647 943.451
Yük Dağılım Değişime Bağlı Yatırımlar 1.365 1.486.333 909.850 219.715
Çevre, Güvenlik ve Diğer Yasal Zorunluluğu Olan Yatırımlar 1.327.351 679.027 3.635.060 3.265.520
Aydınlatma Yatırımları 189.384    4.203.190 3.956.622 3.229.740
Şebeke İşletim Sistemi Yatrımları 0 3.640.762 6.091.426 2.294.409
Sayaç Yatırımları 0 0 9.580 381.335
Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Harcamalar 0 1.807.752 2.786.599 2.605.564
b Düzenlemeye Esas Varlık Satış Gelirleri 67.860 70 1.827.774 869.411
c Düzenlemeye Esas Kullanıcı Katılımları 0 0 0 0
Yeni Standart Bağlantı Yatırımlarına İlişkin Kullanıcı Katılımları 0 0 0 0
Yeni Standart Olmayan Bağlantı Yatırımlarına İlişkin Kullanıcı Katılımları 0 0 0 0
Yatırım Harcamalarına İlişkin Diğer Kullanıcı Katılımları 0 0 0 0
d Dağıtım Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması (a - b - c) 5.135.954 51.060.186 54.102.092 40.821.929