TARİHÇE

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), 15 Temmuz 1970 tarih, 1312 sayılı yasa ile kurulmuş, 12 Ekim 1970 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

23 Şubat 1983 tarih, 17968 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan yönetmelik ile İstanbul merkez olmak üzere, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, ve Sakarya illerini kapsayan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), sınırlı sorumlu Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

6 yıl faaliyetlerini Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi’ne bağlı sürdüren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı da kapsayan Trakya Bölgesi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi’nden ayrılarak Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) bağlı Müessese Müdürlüklerine dönüştürülmüştür. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Elektrik Kurumu olan (TEK), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yüksek Planlama Kurulunun 25.11.1993 ve 93/T-103 sayılı kararı ile tüzel kişilik vasfı kazanmıştır.

17 Ağustos 1995 tarihinde Devletin genel ekonomi ve politikasına uygun olarak, elektrik dağıtım faaliyeti ve ticaritini yapmak amacıyla, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Müessese Müdürlükleri, üç işletme müdürlüğüne dönüştürülerek merkezi Tekirdağ’da olmak üzere Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02 Nisan 2004 yılında 2004/22 sayılı kararı ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsam ve programına dahil edilmiştir. 

31 Aralık 2011 tarihi itibari ile Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), özelleştirilmesi tamamlanarak IC Yatırım Holding bünyesinde hizmetlerine devam etmektedir.

Elektrik Piyasası Kanunu’nda Dağıtım ve Perakende satış faaliyetlerinin hukuki ayrıştırması kapsamında, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmektedir. Bu ayrışma neticesinde, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), hem hukuki hem de operasyonel olarak perakende satış faaliyetlerini 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye (TREPAŞ) devretmiştir.