GEREKLİ BELGELER

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin yapılacak başvurularda ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeler, 16.05.2019 tarihli 8587 sayılı EPDK Kurul Kararında; süreçlerle ilgili bilgilendirme de 12 Mayıs 2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" nde ayrıntılı olarak belirtilmektedir. 

Yönetmelik için tıklayınız..
LÜY başvuru evrakları için tıklayınız..
10 KW ve Altı Çatı GES Tesisleri Proje Onay Bedeli, Tüm Lisanssız Üretim Tesisleri için Pay ve Hisse Devri ve Diğer İşlem Ücretlerine dair Kurul Kararı için tıklayınız..
Lisanssız Üretim ile ilgili Dağıtım Ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslarda değişiklik yapılmasına dair Kurul Kararı için tıklayınız..
Elektrik Üreticileri için Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşması için tıklayınız..
Elektrik Üreticileri için Dağıtım Sistemi Kullanım Anlaşması için tıklayınız..
Rüzgar Enerjisinse Dayalı Üretim Tesisi Temel Bilgi Formu için tıklayınız..
Jeotermal Enerjisinse Dayalı Üretim Tesisi Temel Bilgi Formu için tıklayınız..
Biyokütle Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Temel Bilgi Formu için tıklayınız..
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Temel Bilgi Formu için tıklayınız..
RES/GES YEGM Teknik Değerlendirme Formları için tıklayınız..
Elektrik Üreticilerinin, TREDAŞ SCADA Sistemine Bağlanması için tıklayınız..

 

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU BEDELİNİN İŞ BANKASI BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ TR78 0006 4000 0014 3990 0467 04 IBAN NOLU HESABA 2021 YILI İÇİN EPDK 9872 SAYILI KURUL KARARI İLE KURULU GÜÇLERİ 250 KW’YA KADAR (250 KW DAHİL) OLAN ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN  0 TL, 250 KW ÜSTÜ TESİSLER İÇİN 947,5 TL +KDV OLARAK YATIRILMASI VE DEKONTA MUTLAKA “LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU BEDELİDİR" İBARESİ YAZILMASI GEREKMEKTEDİR. 

NOT: BEDELİ EKSİK YATIRILAN BAŞVURULAR TEKNİK DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

ÖNEMLİ: Lisanssız Elektrik Üretim kapsamında Şirketimize başvuru yaparak Çağrı Mektubunu almış veya başvuruda bulunan/bulunacak Şirket veya Şahısların başvuru türüne göre yukarıdaki “Temel Bilgi Formlarını” eksiksiz doldurarak Müşteriler Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.

Üretim ve tüketim tesisi aynı noktadan bağlı olan ve kurulu gücü 10 kW'a kadar olan (10 kW) dahil yenilenebilir tipte güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesisleri ile ilgili EPDK mevzuatı olan " Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar" 18.01.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Mevuzata ve süreç haritasına erişmek için tıklayınız.