SIKÇA SORULAN SORULAR

Elektrik Dağıtım Şirketleri tüketicilere elektrik enerjisi satışı yapmaz.İletim hatları üzerinden gelen elektrik enerjisinin, uygun gerilim seviyesine düşürülerek tüketicilerimizin kullanıma sunulması görevini dağıtım şirketleri yapar.

 • 186 Çağrı Merkezimizi arayarak, 
 • TREDAŞ Web Sitesinde yer alan Planlı Kesintiler menüsünden,
 • TREDAŞ Mobil Uygulaması üzerinden,
 • Tarafınıza iletilen SMS ve E-Posta üzerinden,
 • Yerel medya ve haber sitelerinden öğrenebilirsiniz?
 • 186 Çağrı Merkezimizi arayabilir,
 • İnternet sitemizden Online İşlemler menüsünden arıza kaydı bırakabilir,
 • TREDAŞ Mobil Uygulaması üzerinden arıza kaydınızı tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Tapu kaydı, onaylı elektrik projesi ve yapı kullanma izin belgeleri ile Şirketimize başvuruda bulunabilirsiniz.

 • Sayacınız; tüketici başvurusunun yanı sıra,  periyodik değişim kapsamında veya herhangi bir arıza tespiti halinde değiştirilebilir.
 • Periyodik değişim kapsamında; 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamında 10 yıllık damga süresini doldurmuş sayaçlar yenisi ile değiştirilmektedir.
 • Arıza tespiti; TREDAŞ personelleri tarafından veya tüketici talebi üzerine sayaç yenisi ile değiştirilmektedir. Tüketici talebi üzerine değiştirilen sayacın doğru ölçüm yaptığının tespiti halinde sayaç değişiminden doğan giderler tedarikçi firma aracılığı ile tüketicinin faturasına yansıtılır.

Mekanik sayaçlar üreticiler tarafından üretilmemesinden dolayı bu durum mümkün değildir. 

Başvuru dilekçeleri; sadece tüketici  veya noter tarafından yetkilendirilmiş vekili tarafından imzalanarak işleme alınabilmektedir.

Aboneliğinize ait bilgileri içerir bir dilekçe ile bağlı bulunduğunuz işletmenize başvuru yapmalısınız.

Sayacın çalındığını polis tarafından düzenlenecek tespit tutanağı ile belgeledikten sonra bağlı bulunduğunuz işletmenize başvuru yapmalısınız.

Sayacınızın mühürlerine, yetkili elektrikçilerde dahil olmak üzere TREDAŞ görevlileri dışında birinin müdahale etmesi uygun değildir. Sayacınızın mühürsüz kalması her türlü müdahaleye açık kalması anlamına gelir.

Bağlı bulunduğunuz işletmenize başvuru yapmalısınız.

Sayaca müdahale sadece TREDAŞ personelleri tarafından yapılabilir. Söz konusu kişiden kimlik beyan etmesini isteyiniz.  Şüpheli bir durumla karşılaştığınızda ALO 186 Çağrı Merkezi aracılığı ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu durumun tespitin için bağlı bulunduğunuz işletmeye veya ALO 186 Çağrı Merkezi aracılığı ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Elektronik sayaç kullanıcıları otomatikman puant tarifesine geçmemektedir. Bunun için tedarikçi firmanız ile görüşmelisiniz. Puantlı tarifeye geçmek için elektronik sayaç kullanıyor olmanız gerekmektedir.

14.03.2013 tarihli Elektrik Piyasası Kanunu gereği tüm sayaçlar işletme ve bakım giderleri dağıtım şirketi tarafından yerine getirilmek üzere devralınmıştır. Sayacınızın tüm mülkiyeti TREDAŞ’a aittir.

Sayaçlarda kullanılan mühür renkleri TREDAŞ personellerinin anlayabileceği renk kodları ile renklendirilir. Yapılan her işlem için sayacınıza farklı renkte mühür bağlanır. Sayacınızdaki mühürde TREDAŞ yazısı olmasına dikkat ediniz.

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin Zamanında Ödenmeyen Borçlar başlıklı 15. Maddesi gereği fatura borcunun zamanında ödenmemesinden dolayı, 
Şebeke sisteminde kaynaklanan bir arızadan dolayı enerjiniz kesilebilir.

 

Elektriğinizin borçtan dolayı fiilen kesilmesi durumunda Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin Zamanında Ödenmeyen Borçlar başlıklı 16. Maddesi gereği  tüketici tarafından ödenecek bedeldir. Kesme Bağlama bedelleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yayımlanan kurul kararı ile her yıl belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlülüğe girer. Kesme bağlama bedeli enerjinizin kesilmesini takip eden bir sonraki faturanıza yansıtılmak üzere tedarikçi şirketinize bildirilir.

Söz konusu durumda öncelikle faturanın tedarikçi firma tarafından yetkilendirilmiş noktalardan ödendiğini veya otomatik ödeme talimatınızın geçerli olup olmadığını kontrol edin. Son ödeme tarihinden önce ödenmiş bir faturaya istinaden elektriğiniz kesilmez. Yetkili olmayan noktalardan yapılacak ödemeler mağduriyet yaşamanıza sebep olabilir. 

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin Elektriğin kesilmesi ve kesilmiş olan elektriğin yeniden bağlanması başlıklı 16. Maddesi gereği borcu ödenen tüketicinin elektriği;
a) İmar yerleşim alanında iki gün içerisinde,
b) İmar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde açılır.

 

Borcun ödenmesi ile Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yükümlülüğünü yerine getirmiş bulunursunuz. Kesilen enerjiniz TREDAŞ görevlileri tarafından yasal süreler kapsamında yeniden bağlanacaktır. Bu süre zarfında panoya dokunmamalısınız. Elektriğin Dağıtım Şirketinin izni dışında açanlar hakkında usulsüz elektrik kullanımı kapsamında işlem yapılır.

Tedarikçi firmanız tarafından aksi belirtilmediği sürece elden tahsilat uygulaması bulunmamaktadır. Konu hakkında bağlı bulunduğunuz tedarikçi firmanın çağrı merkezine veya ALO 186 Çağrı Merkezi’ne başvuru yapabilir, bilgi alabilirsiniz.

 • Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi
 • Dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
 • Kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

 

 • Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
 • Kendi adına perakende satış sözleşmesi  veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,
 • İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması,
 • İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,  
 • Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak onbeş gün içerisinde bildirmemesi,
 • Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 • İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken son kaynak tedariği kapsamına dahil olmasına rağmen son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalamak için bu madde ile Yönetmeliğin onuncu maddesinde öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması,

 

 • Kaçak elektrik ihbarlarınızı 186 Çağrı Merkezimizi arayarak, 
 • Yazılı olarak bir dilekçe ile bağlı bulunduğunuz İşletme Şefliklerine, Baş Mühendisliklere ya da İşletme Müdürlüklerine başvurarak,
 • İnternet sitemizden Online İşlemler menüsünden, 
 • TREDAŞ Mobil Uygulaması üzerinden kaçak ihbarlarınızı tarafımıza ulaştırabilirsiniz.
 • Yapılan ihbarlarda ihbarı verenlerle ilgili hiçbir bilgi üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. İhbar kaynağı tarafımızca hassasiyetle gizlenmektedir. Kaçak ihbarlarınız konusunda uzman ekiplerimiz tarafından on beş gün içerisinde kontrol edilerek sonuçlandırılır.

 

Kaçak Elektrik kullanımının tespit edilmesi halinde Türk Ceza Kanununun 163.madde 3.fıkrası gereğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile hükmolunur.